Waarom wij dit doen

Wij zijn een bonte verzameling nationaliteiten, geuren en kleuren met een groot hart. Een groot hart voor ieder medemens en wars van politiek en religie. Met humor en warme thee proberen we een gezellige omgeving te creëren waar ellende even vergeten wordt. En vooral mensen te laten voelen dat ze WELKOM zijn.

 

Wij geloven in directe hulp aan nieuwkomers in Nederland, klanten van de Voedselbank en wie nog meer wordt verwezen door een hulpverlener. Dit doen wij door in eerste basisbehoeften te voorzien zoals warme kleding, bedden, meubels en huisraad.  Wij geloven in het verbinden van mensen en werken nauw samen met Broedplaats Gooise Meren, Twinburgering en andere organisaties.

 

De missie van onze stichting 

 

Het helpen van (uit het buitenland gevluchte) mensen een veilig ‘thuis’ te creëren, sociale leefbaarheid te bevorderen, zelfredzaam te worden en zodoende de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

 

Ons beleid is er op gericht om vooral nieuwe statushouders in 't Gooi te ondersteunen door middel van goederen om hun huis leefbaar te maken, maar ook door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen, en zich nuttig kunnen maken.

 

Voor statushouders bieden wij dan ook een plek om (werk-) ervaring op te doen met onze cultuur, Nederlanders te ontmoeten en de taal te leren.

 

 Maar ook Nederlanders die van een absoluut minimum inkomen moeten rondkomen zijn (via de Voedselbank of hulpverlening) van harte welkom.

 

Dit doen wij zonder winstoogmerk. Het geld dat wij middels donaties, maar ook door de verkoop tijdens Bazaars of in ons winkeltje binnenkrijgen, spenderen wij volledig aan het mogelijk maken van onze missie. De vrijwilligers noch het bestuur worden financieel beloond.

 

Bestuur 

 

Eveline Smits van Oyen - Voorzitter 

Claire van der Wee - Vice-Voorzitter

 

Marian Smeekes - Penningmeester  

Liesbeth Gijtenbeek - Secretaris

 

Ditha Batelaan - Lid  

 

Postadres Elk Gooisch Matras Komt Van Pas

Regenboogstraat 15a 

1411 RP Naarden

 

RSIN nummer : 859493969

KvK nummer : 73372773

Bankrekeningnummer: NL64 INGB 0008 7618 48

 

 

  • Facebook Black Round

RSIN: 859493969                

KvK:  73372773

Bank: NL64 INGB 0008 7618 48